Badania

Aktualnie w Centrum prowadzone jest badanie na temat sposobów radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii COVID-19. Badanie ma na celu zbadanie sposobów reagowania i radzenia sobie ze stresem w sytuacji obecnej pandemii, a także sprawdzenie skuteczności strategii psychoedukacyjnych opartych na Psychoterapii Pozytywnej w zaistniałej sytuacji.
Badanie ma charakter międzynarodowy.

Zespół badawczy:

Dr Ewa Karmolińska- Jagodzik (UAM Poznań-Polska)
Dr Anna Gulczyńska (UAM Poznań-Polska)
Dr Joanna Ławicka: Fundacja Prodeste-Polska
Lek. Ewa Dobiała (World Association for Positive and Transcultural Pscyhotherapy, Polska)
Mgr Polina Efremova (World Association for Positive and Transcultural Pscyhotherapy, Rosja)
Dr n. med. Ivan Kirillov (World Association for Positive and Transcultural Pscyhotherapy, Turcja)

Szkolenia

Chciałbyś / Chciałabyś
nabyć nowe umiejętności?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń.

Szkolenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

napisz do nas
lub zadzwoń