Wymiar psychodynamiczny

Dynamika intrapsychiczna została skonceptualizowana przez autora podjścia w narracji teorii konfliktów. W PPT wyróżniamy cztery rodzaje konfliktów: .

  • podstawowy,

  • aktualny,

  • wewnętrzny,

  • kluczowy.

Konflikt podstawowy
Konflikt aktualny
Konflikt wewnętrzny
Konflikt kluczowy

Konflikt podstawowy

Chronologicznie, na linii życia, pierwszym kształtującym się konfliktem, leżącym u podstawy naszej struktury osobowości jest konflikt podstawowy. Treść konfliktu podstawowego może zawiera w sobie uwarunkowanie zaspokojenia emocjonalnych potrzeb dziecka wyrażonych pod postacią potencjalności podstawowych kluczową dla rodziny pochodzenia potencjalnością wtórną.

Konflikt aktualny

Najbardziej uświadamianym konfliktem, wnoszonym przez pacjentów w przestrzeń terapeutyczną, jest konflikt aktualny. Jego treścią są aktualne wydarzenia przeżywane przez daną osobę, utrudniające pozostanie w zgodzie z własnymi wartościami (potencjalnościami wtórnymi).

Konflikt wewnętrzny

Jeżeli wypracowany w dzieciństwie i utrwalony kulturowo kompromis pomiędzy potencjalnością wtórną i podstawową przestaje działać, uruchamia się w nas na poziomie nieświadomym konflikt wewnętrzny. Jest to sytuacja, w której pacjent nie może pozostać wierny ani potencjalności wtórnej ani zaspakajać potrzeb emocjonalnych stojących za potencjalnościami podstawowymi. Treść napięcia intrapsychicznego rozgrywająca się w przestrzeni konfliktu wewnętrznego może być albo uświadomiona na drodze otwartej konfrontacji z daną sytuacją, albo z wykorzystaniem różnych mechanizmów obronnych odsunięta od świadomego przeżywania.

Konflikt kluczowy

Na rodzaj odpowiedzi danego człowieka wpływ ma konflikt kluczowy, który może być rozwiązywany w mechaniźmie „otwartości” albo „uprzejmości”. Dynamika konfliktu kluczowego jest typowa dla danego człowieka. Wpływają na nią zarówno osobnicze właściwości temperamentalne jak i przekaz rodzinny i kulturowy.

Konflikt kluczowy rozwiązywany w dynamice otwartości może stać się źródłem konfliktów interpersonalnych. Dynamika „uprzejmości” może prowadzi do fiksacji neurotycznej, przejawiającej się w obrazie zaburzeń lękowych, reaktywnych zaburzeń afektywnych czy zaburzeń psychosomatycznych. Przy długotrwale tłumionym konflikcie wewnętrznym może uruchomić się dynamika łuku psychosomatycznego lub/i mikrotraumy.

Prof. Nossrat Peseschkian, z archiwum WAPP.

Twórca Psychoterapii Pozytywnej

Prof. Nossrat Peseschkian

ur. 18 czerwca 1933r. w Kaschanie w Iranie.

Twórca Psychoterapii Pozytywnej
Założyciel Akademii Psychoterapii w Wiesbaden (WIAP)
Autor 26 książek z obszaru Psychoterapii Pozytywnej
Międzynarodowy wykładowca
Dowiedz się więcej

Nasza kadra

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała – lekarz, specjalista psychiatrii, terapii środowiskowej, psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej (WAPP).

Dyrektor Leszczyńskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej
Dyrektor Medyczny Poradni Zdrowia Psychicznego Dorośli Młodzież Dzieci w Lesznie
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie
Kierownik Sekcji Psychiatrycznej Institutum Investigationis Scovorodianum przy Autism Team
Współzałożycielka leszczyńskiej filii Fundacji Prodeste (https://prodeste.pl)

Przewodnicząca Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii
Member of International Advisory Board of the Global Psychotherapy Journal (https://www.positum.org/182-0-PPT-Journal.html)
Board member of World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) (www.positum.org)

Poznaj naszą kadrę.

Kadra dydaktyczna
Kadra terapeutyczna

Szkolenia

Chciałbyś / Chciałabyś
nabyć nowe umiejętności?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń.

Szkolenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

napisz do nas
lub zadzwoń