Humanistyczny i transkulturowy wymiar Psychoterapii Pozytywnej

Nossrad Peseschkian oparł opisane przez siebie podejście na holistycznej wizji świata. Zakłada ona między innymi, że człowiek jest integralną częścią całości, która go otacza i przychodzi na świat z podstawowymi, wrodzonymi zdolnościami: do miłości i do nauki. Uważność twórcy była kierowana w stronę rozpoznania, co jako ludzie, bez względu na miejsce pochodzenia, mamy wspólnego, a co nas odróżnia. W Psychoterapii Pozytywnej zgłaszane przez pacjenta objawy rozumiane są jako nieświadome dążenie osoby do możliwej równowagi psychicznej w warunkach, w których się aktualnie znajduje. Psychoterapia pozytywna, w ujęciu Peseschkiana, postrzega człowieka jako istotę zasadniczo dobrą, co oznacza, że ma ona zdolność do empatycznego i altruistycznego bycia z innymi, że jest w stanie wnieść rozwojowy wkład w swoją rodzinę czy szerzej rozumianą grupę społeczną.

Prof. Nossrat Peseschkian, z archiwum WAPP.

Twórca Psychoterapii Pozytywnej

Prof. Nossrat Peseschkian

ur. 18 czerwca 1933r. w Kaschanie w Iranie.

Twórca Psychoterapii Pozytywnej
Założyciel Akademii Psychoterapii w Wiesbaden (WIAP)
Autor 26 książek z obszaru Psychoterapii Pozytywnej
Międzynarodowy wykładowca
Dowiedz się więcej

Nasza kadra

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała – lekarz, specjalista psychiatrii, terapii środowiskowej, psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej (WAPP).

Dyrektor Leszczyńskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej
Dyrektor Medyczny Poradni Zdrowia Psychicznego Dorośli Młodzież Dzieci w Lesznie
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie
Kierownik Sekcji Psychiatrycznej Institutum Investigationis Scovorodianum przy Autism Team
Współzałożycielka leszczyńskiej filii Fundacji Prodeste (https://prodeste.pl)

Przewodnicząca Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii
Member of International Advisory Board of the Global Psychotherapy Journal (https://www.positum.org/182-0-PPT-Journal.html)
Board member of World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) (www.positum.org)

Poznaj naszą kadrę.

Kadra dydaktyczna
Kadra terapeutyczna

Szkolenia

Chciałbyś / Chciałabyś
nabyć nowe umiejętności?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń.

Szkolenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

napisz do nas
lub zadzwoń