[PL]

Logistyka

WAPPSP to prywatna inicjatywa założona przez międzynarodowy zespół MHP. Prezesem Stowarzyszenia jest Ewa Dobiała.

Korzystamy z zasobów następujących instytucji:

  • Leszczyńskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, Dyrektor: Ewa Dobiała
  • Centrum Zdrowia Psychicznego w Lesznie, Dyrektor Medyczny: Ewa Dobiała, Dyrektor Ekonomiczny: Wojciech Dobiała
  • Katowickie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, Dyrektor: Katarzyna Marquardt
  • Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej, Prezydent: Hamid Peseschkian
  • Ukraińskie Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej, Prezydent: Liudmila Moskalenko

 

[EN]

Logistics

WAPPSP is a private initiative established by the international team at MHP. The President of the Association is Ewa Dobiała.

We utilize resources from the following institutions:

  • Leszno Center for Positive Psychotherapy,  Director: Ewa Dobiała
  • Leszno Mental Health Center, Medical Director: Ewa Dobiała; Chief Financial Officer: Wojciech Dobiała
  • Katowice Center for Positive Psychotherapy, Director: Katarzyna Marquardt
  • World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy,President: Hamid Peseschkian
  • Ukrainian Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, President: Liudmila Moskalenko