Wymiar poznawczo-behawioralny psychoterapii pozytywnej

Myślenie poznawczo-behawioralne wniosło do rozwoju psychoterapii pozytywnej
m.in. strukturę, procedury oraz krótkoterminowość.
W strukturze koncepcji możemy rozpoznać kilka fundamentalnych strategii:

  • Pięć etapów psychoterapii pozytywnej – opisujących proces terapeutyczny,

  • Zdefiniowanie potencjalności podstawowych i wtórnych,

  • Model równowagi wpisujący w siebie dynamikę konfliktów w rozumieniu psychodynamicznym.
5 Etapów PPT
Potencjalności
Model równowagi

5

Etapów Psychoterapii Pozytywnej

W pracy z pacjentem różnicujemy pięć etapów: etap obserwacji, etap inwentarza, etap wzmocnienia sytuacyjnego, etap werbalizacji i etap rozszerzenia celów.

1. Etap obserwacji

pozwala nam rozpoznać z jakim problemem pacjent się do nas zgłasza. Otwiera on przestrzeń na nawiązanie relacji terapeutycznej oraz na uważność
diagnostyczną, także w wymiarze pojawiającego się zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Jest to czas wypracowania kontaktu z pacjentem.

2. Etap inwentarza

to czas na wszystkie te historie, z którymi dana osoba się do nas zgłasza. Na tym etapie dochodzi do przyglądania się linii życia pacjenta, rozpoznania przebytych traum i mikrotraum, zrozumienia kontekstu systemowego, rozpoznania modelu równowagi, wymiaru modelowania, wymiaru relacyjnego, aktywnych potencjalności oraz strategii radzenia sobie z aktualnymi konfliktami.

3. Etap wzmocnienia sytuacyjnego

jest bardzo istotnym etapem w podejściu Psychoterapii Pozytywnej. Praca wglądowa, która odbywa się na etapie werbalizacji wymaga wzmocnienia zdrowych i zasobnych części ego. Zapobiega to ewentualnej retraumatyzacji pacjenta, a także uruchamia proces świadomego kontaktowania się z zasobami i strategiami służących zarówno przetrwaniu jak i zdrowieniu. Na etapie wzmocnienia sytuacyjnego psychoterapeuta pozytywny zwraca uwagę na „positum” sytuacji pacjenta. Pozwala to wydobyć na poziom świadomy, zarówno wnoszony przez pacjenta ból i cierpienie jak i zasoby, które udało się mu dzięki temu doświadczeniu rozwinąć.

4. Etap werbalizacji

jest czasem pogłębionej refleksji pacjenta nad kontekstem systemowym oraz dynamiką intrapsychiczną. Dzięki rozpoznaniu dynamiki konfliktów w języku potencjalności, których rozumienie jest ogólnodostępne, psychoterapia pozytywna umożliwia otwarcie przestrzeni na uelastycznienie dynamiki intrapsychicznej oraz wyjście z objawowej fiksacji neurotycznej. Psychoterapia pozytywna otwiera przestrzeń do pracy z pacjentami nie tylko na neurotycznym poziomie organizacji osobowości. U pacjentów niżej zintegrowanych, wykorzystując współczesne rozumienie zoperacjonalizowanej diagnozy psychodynamicznej (OPD-2), praca terapeutyczna zawiera się w obszarach dotyczących: percepcji siebie, kontroli impulsów, kontaktu z emocjami swoimi i innych oraz nad przeżywanym obiektem wewnętrznym. W konceptualizacji pracy z tą grupą pacjentów kluczowa staje się uważność na dynamikę etapów interakcji (przyłączenie-różnicowanie-odłączenie).

5. Etap rozszerzenia celów

jest ostatnim elementem procesu terapeutycznego. Jest to czas kończenia relacji terapeutycznej, przeniesienia uwagi w stronę przyszłości, a także refleksji nad wymiarem odpowiedzialności.

Potencjalności

U podłoża rozwoju potencjalności leży założenie, że każdy człowiek rodzi się z dwoma immanentnym zdolnościami: do miłości i do nauki. Z ludzkiej zdolności do bycia w relacji, w pierwszych latach życia rozwija się dostęp do potencjalności podstawowych.

Potencjalności podstawowe

*miłość, *zaufanie, *czas, *kontakt, *jedność, *wiara, *nadzieja, *seksualność, *pewność siebie, *zdolność do wątpienia, *pewność, *naśladowanie.

Na ich rozwój ma wpływ styl przywiązania, traumy więzi, też w wymiarze transgeneracyjnym oraz czynniki biologiczne.

Rozwojowo, zwykle około 3 roku życia dziecka, pojawia się społeczny nacisk na rozwój potencjalności wtórnych. Zawierają one w sobie normy i wartości regulujące nasze społeczne relacje. Dla każdego systemu, będą one miały różne i swoiste znaczenie.

Potencjalności wtórne

*niezawodność, *posłuszeństwo, *sprawiedliwość, *porządek, *czystość, *punktualność, *oszczędność, *dokładność, *sumienność, *pracowitość, *uprzejmość, *otwartość, *uczciwość

Wprowadzenie idei potencjalności pozwala w przejrzysty sposób prześledzić możliwe konflikty interpersonalne, a także ich systemowe czy kulturowe źródło. Znaczna różnica w nadawanej ważności oraz rozumieniu poszczególnych potencjalności leży u podstaw większości konfliktów interpersonalnych, systemowych czy transkulturowych.

Model równowagi

Każdy człowiek rozkłada swoją codzienną aktywność życiową w czterech głównych obszarach: ciało, praca i osiągnięcia, kontakt, kreatywność i duchowość.

model równowagi

Równowaga pomiędzy czasem i energią włożoną w każdą z tych przestrzeni w naszym życiu stanowi indywidualny wzorzec danej osoby. W sytuacjach aktualnego konfliktu dochodzi do zmiany w rozkładzie aktywności w powyższych obszarach. Obserwujemy zarówno „ucieczkę od” danej przestrzeni (np. ucieczkę od kontaktów) jak i „ucieczkę do” danego wymiaru (np. ucieczkę do przestrzeni pracy). Wykorzystanie modelu równowagi może stanowić podstawę do pracy psychoedukacyjnej czy wsparciowej w sytuacjach kryzysowych.

WYKORZYSTANIE MODELU RÓWNOWAGI W PROCESIE PSYCHOTERAPEUTYCZNYM

  • diagnoza funkcjonalna

  • diagnoza typu reakcji w sytuacji konfliktu (ucieczka do, ucieczka od)

  • ocena rozkładu czasu/energii pacjenta w czterech wymiarach

  • lokalizacja objawów oraz dynamiki konfliktów

Prof. Nossrat Peseschkian, z archiwum WAPP.

Twórca Psychoterapii Pozytywnej

Prof. Nossrat Peseschkian

ur. 18 czerwca 1933r. w Kaschanie w Iranie.

Twórca Psychoterapii Pozytywnej
Założyciel Akademii Psychoterapii w Wiesbaden (WIAP)
Autor 26 książek z obszaru Psychoterapii Pozytywnej
Międzynarodowy wykładowca
Dowiedz się więcej

Nasza kadra

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała – lekarz, specjalista psychiatrii, terapii środowiskowej, psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej (WAPP).

Dyrektor Leszczyńskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej
Dyrektor Medyczny Poradni Zdrowia Psychicznego Dorośli Młodzież Dzieci w Lesznie
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie
Kierownik Sekcji Psychiatrycznej Institutum Investigationis Scovorodianum przy Autism Team
Współzałożycielka leszczyńskiej filii Fundacji Prodeste (https://prodeste.pl)

Przewodnicząca Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii
Member of International Advisory Board of the Global Psychotherapy Journal (https://www.positum.org/182-0-PPT-Journal.html)
Board member of World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) (www.positum.org)

Poznaj naszą kadrę.

Kadra dydaktyczna
Kadra terapeutyczna

Szkolenia

Chciałbyś / Chciałabyś
nabyć nowe umiejętności?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń.

Szkolenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

napisz do nas
lub zadzwoń