Psychoterapia Pozytywna i Transkulturowa

(PPT after Pesechkian, since 1977)

jest podejściem humanistyczno-psychodynamicznym opracowanym przez prof. Nossrata Peseschkiana w Niemczech w 1968 roku i rozwijanym w kolejnych dekadach minionego i obecnego wieku.

Integruje ono w sobie:

  • humanistyczną wizję człowieka,

  • psychodynamiczne rozumienie dynamiki konfliktów,

  • refleksję systemową obejmującą aspekty transgeneracyjne i transkulturowe,

  • elementy poznawczo-behawioralne

  • oraz myślenie strategiczne, w tym oparty na zasobach i zorientowany na cel pięcioetapowy proces psychoterapii (Remmers, 2020).

Od czasu wprowadzenia do świata nauki terminu Psychoterapii Pozytywnej, zostało opublikowanych ponad 30 książek oraz kilkaset artykułów dotyczących tej modalności.

Wiele publikacji dotyczyło skuteczności psychoterapii pozytywnej oraz narzędzi, które zostały stworzone i opisane przez to podejście.

Ostatnio wydana przez wydawnictwo Springer książka „Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology  (Mesias, Peseschkian, Cagande. 2020 ) jest pierwszą na świecie pozycją stworzoną wspólnie przez 48 autorów z pięciu kontynentów będących przedstawicielami świata Psychoterapii Pozytywnej (PPT after Pesechkian, since 1977), Psychologii Pozytywnej (Seligman, 1988) oraz Psychiatrii Pozytywnej (Jeste, 2012).

Prof. Nossrat Peseschkian, z archiwum WAPP.

Twórca Psychoterapii Pozytywnej

Prof. Nossrat Peseschkian

ur. 18 czerwca 1933r. w Kaschanie w Iranie.

Twórca Psychoterapii Pozytywnej
Założyciel Akademii Psychoterapii w Wiesbaden (WIAP)
Autor 26 książek z obszaru Psychoterapii Pozytywnej
Międzynarodowy wykładowca
Dowiedz się więcej

Nasza kadra

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała – lekarz, specjalista psychiatrii, terapii środowiskowej, psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej (WAPP).

Dyrektor Leszczyńskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej
Dyrektor Medyczny Poradni Zdrowia Psychicznego Dorośli Młodzież Dzieci w Lesznie
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie
Kierownik Sekcji Psychiatrycznej Institutum Investigationis Scovorodianum przy Autism Team
Współzałożycielka leszczyńskiej filii Fundacji Prodeste (https://prodeste.pl)

Przewodnicząca Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii
Member of International Advisory Board of the Global Psychotherapy Journal (https://www.positum.org/182-0-PPT-Journal.html)
Board member of World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) (www.positum.org)

Poznaj naszą kadrę.

Kadra dydaktyczna
Kadra terapeutyczna

Szkolenia

Chciałbyś / Chciałabyś
nabyć nowe umiejętności?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń.

Szkolenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

napisz do nas
lub zadzwoń