Psychoterapia Pozytywna
w Polsce i na świecie

Psychoterapia Pozytywna jest rozpoznawana jako niezależna modalność przez europejskie i światowe stowarzyszenia zrzeszające główne szkoły psychoterapeutyczne:

  • European Association for Psychotherapy (EAP),

  • World Council of Psychotherapy (WCP)

  • oraz International Federation of Psychotherapy (IFP).

Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) jest oficjalną organizacją EWAO (European Wide Accrediting Organization), a także posiada akredytację World Council of Psychotherapy.

Obecnie istnieje sieć ponad 100 współpracujących ze sobą ośrodków psychoterapeutyczno-szkoleniowych w kilkudziesięciu krajach świata, działających pod patronatem World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP).

Pierwsze szkolenie w tej modalności w Polsce odbyło się w 2010r we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Pierwszymi certyfikowanymi przez WAPP trenerami w Polsce zostali: Patrycja Badecka, Roman Ciesielski i Ewa Dobiała. Od 2016 r. polscy trenerzy współtworzą struktury Zarządu WAPP. W latach 2016-2020 w radzie dyrektorów zasiadał Roman Ciesielski, od 2018 do chwili obecnej jednym z członków zarządu pozostaje Ewa Dobiała.

zarząd WAPP

Zarząd WAPP, 2019

Nasza kadra

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała – lekarz, specjalista psychiatrii, terapii środowiskowej, psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej (WAPP).

Dyrektor Leszczyńskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej
Dyrektor Medyczny Poradni Zdrowia Psychicznego Dorośli Młodzież Dzieci w Lesznie
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie
Kierownik Sekcji Psychiatrycznej Institutum Investigationis Scovorodianum przy Autism Team
Współzałożycielka leszczyńskiej filii Fundacji Prodeste (https://prodeste.pl)

Przewodnicząca Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii
Member of International Advisory Board of the Global Psychotherapy Journal (https://www.positum.org/182-0-PPT-Journal.html)
Board member of World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) (www.positum.org)

Poznaj naszą kadrę.

Kadra dydaktyczna
Kadra terapeutyczna

Szkolenia

Chciałbyś / Chciałabyś
nabyć nowe umiejętności?

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń.

Szkolenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

napisz do nas
lub zadzwoń